H1061 transistor datasheets

Datasheets transistor

H1061 transistor datasheets

There are some circuits with h1061 on Google. datasheet cross reference, circuit application notes in pdf format. H1061 Triple Diffused Silicon NPN Transistor. H1061 Datasheet h1061 : TRIPLE DIFFUSED SILICON NPN TRANSISTOR Circuits Electronic component search , H1061 Datasheet PDF, Obsolete, Cross reference, Data Sheet, Equivalent, Pinouts, Schematic, H1061 PDF Download ETC free download site. Just type in H1061 transistor.

datasheets designed for low frequency po, Datasheet4U. H1061 transistor datasheets. 1 : Base 2 : Collector ( Heat Sink) 3 : Emitter Unit. I' ve looked at NTE , none of them list this as a current part, Digikey, National Semiconductor, Mouser cross reference a replacement. Collector Base Voltage datasheets Collector Emitter Voltage Emitter Base datasheets Voltage Collector Current ( DC) Collector Current ( Peak) h1061 Collector power Dissipation Junction Temperature Storage Temperature. Datasheet Transistor H1061 là transistor phân h1061 cực ngược NPN, được thiết kế để có thể sử dụng trong các mạch khuếch đại tần số thấp. H1061, H1061 TRIPLE DIFFUSED SILICON NPN TRANSISTOR.

com 900 datasheets 000+ datasheet transistor pdf search download Datasheet4U transistor offers most rated semiconductors data sheet pdf.


Transistor datasheets

Transistor H1061 được đóng gói theo chuẩn TO- 220AB, thứ tự chân từ trái qua phải là B C E. Transistor H1061 là transistor công suất có hệ số khuếch đại trong khoảng từ 60 đến 200, công suất lên đến 80W. Buy H1061 HITACHI view datasheet, manufacturer, stock at Jotrin Electronics. TRIPLE DIFFUSED SILICON NPN TRANSISTOR.

h1061 transistor datasheets

H1061 Datasheet - NPN TRANSISTOR, Vcbo= 100V - PMC, datasheet, H1061 pdf, pinout, H1061 equivalent, H1061 data, H1061 circuit. BU806 datasheet, BU806 datasheets, BU806 pdf, BU806 circuit : MOSPEC - POWER TRANSISTORS( 8. 0A, V, 60W), alldatasheet, datasheet, Datasheet search site for.